Alles over dividend: Wat is het? Hoe werkt het? En meer!

dividend aandelen

Dividend is een veel voorkomend en vaak terugkerende term in de beleggingswereld.

Maar wat is het precies, hoe werkt het en wat is nog meer belangrijk om te weten over dividend?

Wat is dividend?

Dividend is winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (zie ook Wikipedia). Een belangrijk doel is om aandelen kopen van de onderneming aantrekkelijk te maken.

Wanneer een bedrijf in een bepaalde periode geen winst maakt, kan worden afgezien van dividend. Dividend kan dan ook gezien worden als een beloning voor mensen die de aandelen gedurende langere tijd in hun bezit hebben.

Dus als je belegt in aandelen kan het zijn dat je dividend ontvangt.

Hoe werkt de uitkering van dividend?

Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, wordt er eerst een aankondiging gedaan. Bij de aankondiging wordt er aangegeven hoeveel dividend er wordt uitgegeven en op welke datum.

Ex dividend datum

Een belangrijke datum is de ex dividend datum. De ex dividend datum is het moment waarop er wordt bepaald wie er recht hebben op dividend. Alle mensen die voor het moment van ex dividend aandelen in het bedrijf bezitten ontvangen het dividend. Op de ex dividend datum zal de koers dalen met de waarde van het dividend. Dit maakt als belegger echter geen verschil.

Voorbeeld:
Wanneer je aandelen voor de ex dividend datum bezat met een waarde van €10 dan bezit je op de ex dividend datum bij een dividend van €1 een euro en een aandeel met een waarde van €9. Per saldo maakt dit dus geen verschil.

Pas op de uitbetalingsdatum ontvangen de aandeelhouders die recht hadden op het dividend hun uitkering. Wanneer je het aandeel pas op de ex dividend datum of later hebt aangeschaft, heb je geen recht op dividend.

Welke soorten dividend zijn er?

Bedrijven kunnen op 2 manieren hun dividend uitkeren

  • Cashdividend: het dividend wordt uitgekeerd in geld (cash)
  • Stockdividend: het dividend wordt uitgekeerd in aandelen

Hoe werkt cashdividend?

Wanneer je 1.000 aandelen hebt met een waarde van €10 per aandeel dan heb je in totaal €10.000 aan aandeelwaarde. Wanneer het dividendpercentage 1% bedraagt ontvang je vervolgens €100 aan cashdividend uitgekeerd.

Hoe werkt stockdividend?

Wanneer je 1.000 aandelen hebt met een waarde van €10 per aandeel dan heb je in totaal €10.000 aan aandeelwaarde. Wanneer het dividendpercentage 1% bedraagt ontvang je vervolgens €100 aan stockdividend. Met een koers van €10 per aandeel, betekent dit dat je 10 nieuwe aandelen ontvangt.

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Als aandeelhouder ben je (voor een klein deel) eigenaar van het bedrijf. Als beloning kan een bedrijf besluiten om een deel van de behaalde winst uit te keren in de vorm van dividend.

Voor veel bedrijven is het belangrijk om regelmatig dividend uit te keren. Zonder dividend is het minder aantrekkelijk om een aandeel vast te houden. Beleggers kunnen dan besluiten om de aandelen te verkopen met een koersdaling als gevolg.

Hoogte van het dividend

Bedrijven bepalen jaarlijks de hoogte van het dividend dat wordt verstrekt aan de aandeelhouders. Vervolgens leggen ze dit voor in de aandeelhoudersvergadering. De hoogte van het dividend kan een vast percentage van de winst zijn. Ook komt het voor dat bedrijven het dividend vaststellen aan de hand van de financiële ruimte en de vooruitzichten.

Keert een bedrijf altijd dividend uit?

Nee, het kan voorkomen dat er geen of nooit dividend wordt uitgekeerd.

Veel grotere bedrijven waarbij de koers ieder jaar flink stijgt, zien vaak geen reden om dividend uit te keren.

Zo heeft Apple jarenlang geen dividend uitbetaald.

Beleggen voor het dividend

Dividend is dus een andere manier waarop je winst kunt behalen met het vasthouden van aandelen. Ondanks een koersdaling is het op die manier dus mogelijk om een positief rendement te behalen op aandelen. Vooral wanneer je aandelen meerdere jaren op een vermogensrekening aanhoudt zal dividend meedragen aan een positief rendement.

Grote beleggers zoals Warren Buffett zijn echte ‘dividend beleggers’. Zij behouden de aandelen voor zeer lange tijd om zo maximaal te profiteren van het dividend. Bekijk meer beleggingsstrategieën.

Populaire dividendaandelen

Als je wil profiteren van dividend is het verstandig je te verdiepen in het kopen van dividendaandelen.

Het zijn de doorgaans meer traditionele en stabiele bedrijven die een hoog dividend verstrekken.

Voorbeelden zijn Shell, Procter & Gamble en ABN AMRO.

Shell staat historisch gezien te boek als een bedrijf waar veel Nederlanders in beleggen vanwege het hoge dividend.

Wat is interimdividend?

De meeste ondernemingen keren slechts één keer per jaar dividend uit.

Er bestaan echter ook bedrijven die tussentijds winst uitkeren.

Dit noem je ook wel interim-dividend.

Dit is een gedeelte van het definitief vast te stellen dividend over het boekjaar.

Aan het einde van het jaar wordt dan vastgesteld hoeveel dividend er nog moet worden uitbetaald.

Betaal je belastingen over dividend?

In Nederland betaal je 15% belasting over het uitgekeerde dividend.

Dit bedrag wordt automatisch ingehouden voordat het bedrijf het geld uitkeert.

Je kunt dit bedrag uiteindelijk aangeven en aftrekken op je inkomstenbelasting.

Andere landen hanteren andere dividendpercentages.

Binnen je aangifte kan je dubbele belasting voorkomen door alle uitgekeerde dividenden op te geven.

Hoe weet je wanneer een bedrijf dividend uitkeert?

Bedrijven kondigen normaal gesproken duidelijk aan wanneer dividend wordt uitgekeerd.

Online vind je ook agenda’s waar alle data waarop dividend staat vermeld.