Rendement op beleggen: hoeveel kun je verdienen?

rendement

Het belangrijkste doel van beleggen is het behalen van rendement.

Daarnaast wordt ook de maatschappelijke kant van beleggen en investeren steeds belangrijker, maar in dit artikel zoomen we in op rendement.

Over het algemeen geldt: een hoger verwacht rendement betekent ook meer risico.

Of je nu belegt in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of Bitcoin: met alle vormen van beleggen kun je rendement behalen.

Wat is rendement?

Rendement is het resultaat op een investering of belegging en wordt vaak uitgedrukt in een percentage.

Het grote voordeel van het gebruik van rendement is dat je verschillende resultaten makkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Je uiteindelijke rendement is afhankelijk van hoe lang je het geld kunt missen, het risico dat je bereid bent te nemen, maar ook de eigenschappen van de beleggingen, zoals de kosten en de verwachte opbrengst.

Rendement berekenen

Weet je voor welk eindbedrag je gaat en wanneer je dit nodig hebt?

Dan kun je op basis van een verwacht rendement berekenen hoeveel geld je periodiek ongeveer moet inleggen.

Bedenk dus hoeveel risico je wilt en kunt lopen en beleg niet risicovoller.

Online zijn veel verschillende rekentools te vinden waarmee je een inschatting kunt maken van je toekomstige vermogen en rendement.

Een voorbeeld:

Stel je start met €1.000 in aandelen en deze zijn na 1 jaar €1.080 waard dan heb je een jaarrendement behaald van 8%.

Rendement op aandelen

Bij aandelen kun je op 2 manieren rendement maken.

  • Dividend. Deze uitkering is afhankelijk van hoe goed een bedrijf loopt en wat zij bereid zijn om aan dividend uit te betalen aan aandeelhouders. Zo deed Apple het jarenlang fantastisch maar heeft Steve Jobs nooit 1 cent aan dividend uitbetaald. Lees meer over dividendaandelen.
  • Koerswinst. Beleggers in aandelen Apple moesten het vooral hebben van koerswinst. Bij de meeste beleggingen zit de opbrengst dan ook vooral in de koerswinst. Koerswinst wil zeggen dat je de beleggingen voor meer geld verkoopt dan je eerder hebt betaald.

Aandelen zijn de beste manier om op lange termijn rendement te behalen: de afgelopen 121 jaar heb je op aandelen een rendement kunnen behalen van 5,3% per jaar vs 2,1% op obligaties.

Jaarlijks rendement sinds 1900

Sinds 1900 was het jaarlijks rendement op aandelen wereldwijd 8,3% zoals je in de grafiek kunt zien.

rendement aandelen per land
rendement aandelen per land. Bron: Credit Suisse

In ontwikkelde landen was dat gemiddeld iets hoger 8,4%.

En 6,9% in opkomende markten.

In de VS was het jaarlijks rendement op aandelen sinds 1926 10,1% en 5,3% op obligaties.

Maar in bijna geen enkel jaar wordt dat rendement precies behaald.

De rendementen schommelen nogal stevig.

In 2008 was het verlies bijvoorbeeld 38%.

Rendement Warren Buffett

Warren Buffett heeft sinds 1965 een jaarlijks rendement behaald van 20,5%.

En dat is ook meteen de reden waarom hij een van de meest bekende beleggers ter wereld is.

Rendement op obligaties

Bij bepaalde vormen van beleggen ontvang je ieder jaar een vergoeding: bijvoorbeeld bij het beleggen in obligaties.

Als obligatiehouder krijg je jaarlijks een vast percentage.

De afgelopen 121 jaar kom je op obligaties een rendement halen van 2,1% per jaar.

Bruto- en nettorendement

Bij het brutorendement zijn de kosten en premies nog niet van de opbrengst afgetrokken, bij een nettorendement zijn de kosten al wel van de opbrengst afgetrokken.

Het nettorendement bepaalt hoeveel geld je uiteindelijk overhoudt.

Heb je na 1 jaar beleggen een brutorendement van 8% met 2% aan kosten?

Dan is je nettorendement 6%.

Kosten en rendement

Het is dus belangrijk om niet alleen naar het rendement te kijken, maar ook altijd naar de risico’s en de kosten.

Elke euro die je aan kosten betaalt, gaat af van je brutorendement en maakt het dus moeilijker om je gewenste beleggingsdoel te behalen.

Ook is die euro niet meer beschikbaar om in de toekomst rendement mee te behalen.